web analytics
 

initiere30_2017_01_afis_m

Casa de Cultură “Mihai Ursachi” a Municipiului Iaşi
vă invită să începeţi luni, 16 ianuarie 2017, de la ora 18,
O iniţiere în Fotografie cu Dan Mititelu.
– a XXX-a ediţie –

1. Se organizează 20 de întâlniri de câte două ore, în fiecare zi de luni şi joi, între orele 18 şi 20.
2. Pentru 40 de ore, fiecare participant(ă) trebuie să achite, în total, numai 100 (o sută) lei.
3. Înscrierile se pot face de luni până vineri, între orele 9 şi 14, la sediul Casei de Cultură “Mihai Ursachi” (Iaşi, b-dul “Carol I”, Parcul Copou; tel.: 0232-26.75.47).
4. La prima întâlnire a (par)cursului fotografic intrarea este liberă pentru persoanele nehotărâte.

5. Prelegerile sunt ilustrate cu peste 1.000 de planşe tehnice şi fotografii ale unor autori clasici şi contemporani.
6. La sfârşitul iniţierii nu se susţine vreun examen şi nici diplome de merit nu se oferă. Eventual, contra cost suplimentar (între 25 şi 50 lei pentru o persoană), se organizează o expoziţie colectivă tematică, după care materialele achiziţionate se returnează celor care le-au plătit.
7. Unei persoane care doreşte să participe i se cere bunăvoinţă, răbdare şi o vârstă între 16 şi 96 de ani. Aparatul de fotografiat performant poate să-i lipsească. Inima şi mintea însă nu.
8. Persoana care doreşte să se înscrie la (par)cursul fotografic este rugată:
a) să-şi aducă actul de identitate şi o copie după acest act;
b) să completeze cu majuscule o fişă de înscriere;
c) să achite suma de 100 (o sută) lei şi să ceară chitanţa care face dovada plăţii;
d) să comunice numărul său de telefon şi o adresă de e-mail personală;

9. “O iniţiere” se poate citi “Una iniţiere” sau “Zero iniţiere”.
10. Anual se organizează patru (par)cursuri, în lunile ianuarie-martie, aprilie-iunie, iulie-septembrie şi octombrie-decembrie. Cele 29 (par)cursuri organizate până acum au reunit peste 765 (şapte sute şaizeci şi cinci) persoane.
11. Pentru a putea serba împreună şi continuu criza morală, culturală, artistică, financiară şi politică a lumii, Ţării şi urbei, toate cele şi toţi cei care au achitat o taxă pentru una din “iniţierile” mititele anterioare pot participa gratuit la oricâte alte întâlniri din cadrul noilor (par)cursuri similare.
12. Pagini utile:
http://dan-mititelu.ro/teme
http://dan-mititelu.ro/teme/?p=1336
http://dan-mititelu.ro/teme/?page_id=25
https://www.facebook.com/Dan.Mititelu.Copou.Iasi

 


„De la lume adunate şi-napoi la lume date.”

Sursă de informaţie: locul de unde, din mulţimea mesajelor posibile, se alege un mesaj pentru a fi transmis.
Lumea – Dumnezeu, natura, mediul informaţional; ordine şi haos.

[m] Mesaj: un ansamblu de idei, stări şi/sau imagini.
Cunoaşterea şi comunicarea – cunoaştere mistică, prin ştiinţă, prin arte şi empirică; responsabilitatea în comunicare.

[T1] Traductor iniţial: cel care transformă mesajul în semnal ce poate fi transmis; stabileşte o corespondenţă între nişte valori de intrare şi cele de ieşire, de altă natură.
Ochiul şi mintea fotografului – lumina reală şi subiectivă; percepţie vizuală, fotocompoziţie, transformare a ideilor abstracte în elemente vizuale, limbaj al fotografiei.

[s] Semnal: manifestare fizică (undă) capabilă să se propage printr-un mediu.
Imaginea vizualizată – informaţie ce conţine o combinaţie de amintiri, trăiri şi previziuni, din trecut, prezent şi viitor.

[Cd] Codare: prelucrare discretă pentru a mări eficienţa transmisiei (uneori ea înglobează şi modularea); transformă cuvintele unui cod în cuvinte ale unui alt cod pentru a mări stabilitatea la perturbaţii.
Aparatul de fotografiat şi accesoriile sale – fizică şi chimie; optică şi informatică; analogic şi digital; modalităţi de control a imaginii până la declanşare.

[sc] Semnal codat
Fotografia netrucată, negativul arhivat, fişierul brut.

[Md] Modulare: transformare a unui mesaj într-un semnal pentru a facilita transmisiunea prin mediu; modifică parametrii unui semnal (purtătoare) în ritmul altui semnal (modulator), rezultând semnalul modulat, mai eficent de transmis.
Laboratorul ce transformă imaginea brută – post-producţie, procesare şi forme de prezentare; modalităţi de control a imaginii după declanşare.

[scm] Semnal codat şi modulat
Fotografia ca obiect finit – cerinţe şi calităţi; teme şi genuri fotografice.

[Ca] Canal: totalitatea mijloacelor destinate transmisiunii semnalului.
Intermediatorii – redacţii, agenţii, asociaţii, concursuri, internet.

[Pe] Perturbaţii: semnale care modifică semnalul iniţial, util, modificând informaţia transmisă.
Istoria artei şi tehnicii fotografice – specificităţi naţionale, zonale şi temporale.

[scmp] Semnal (codat, modulat) cu perturbaţii.
Percepţia diferită a fotografiei obiect în funcţie de moment istoric şi zonă geografică.

[Dm] Demodulare: transformarea inversă modulării.
Primul contact al privitorului cu fotografia obiect – expoziţii, albume, foto-proiecţii.

[scp] Semnal (codat) cu perturbaţii.
Fotografia-obiect – purtătoare a unui mesaj încă nedescifrat.

[Dc] Decodare: operaţia inversă codării.
Descifrarea şi citirea unei imagini de către privitor – cărţi şi tratate; estetică şi teorie fotografică.

[sp] Semnal cu perturbaţii.
Fotografia-obiect – purtătoare a unui mesaj descifrat.

[T2] Traductor final: cel care, după recepţie, transformă semnalul în mesaj.
Ochiul şi mintea privitorului – transformarea elementelor vizuale din limbajul fotografiei în idei abstracte şi stări; privitorul devine observator; receptarea unei fotografii, aprecieri critice şi criterii de evaluare.

[mp] Mesaj final (perturbat).
Un ansamblu de idei şi stări, conţinut în mesajul iniţial şi perturbat pe parcursul drumului dintre fotograf şi observator.

Observaţii:
– fotograful nu este un expeditor al mesajului ci doar un mesager al său;
– beneficiari ai mesajului nu sunt doar observatorii direcţi ci toţi cei care îl vor primi difuzat de către aceştia, după ce a fost inter-mediat de către fotograf;
– câteva definiţii au fost extrase din: Alexandru Spătaru:”Teoria transmisiunii informaţiei”, E. D. P., Bucureşti, 1983;
– unele descrieri sunt posibile capitole dintr-un breviar fotografic.

Toate drepturile sunt rezervate © 2011 Dan Mititelu Iaşi Suffusion theme by Sayontan Sinha